samenwerkingspartner VOLOP Deurne

Kenmerkend voor de aanpak van VOLOP Deurne is de focus op samenwerking tussen alle betrokkenen. In plaats van een top-down benadering kiest VOLOP hierbij duidelijk voor een bottom up  aanpak: vanuit de behoefte van de gemeenschap wordt samen gewerkt aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig Deurne. Dat betekent dat VOLOP het netwerk opzet, initiatieven ophaalt en begeleiding biedt; een proces waarbij VOLOP Deurne steeds meer onderdeel van  Deurne wordt.

Bij aanvang is het belangrijk om alle stakeholders persoonlijk te informeren over de plannen van VOLOP Deurne. In de eerste weken is daarom onder andere gesproken met makelaardij Swinkels. Dit familiebedrijf, met inmiddels de derde generatie aan het roer, is een bekende speler in Deurne. Swinkels makelaardij heeft veel panden in portefeuille en is al decennia betrokken bij de ontwikkelingen in Deurne. Makelaardij Swinkels liet tijdens de kennismaking blijken erg enthousiast te zijn over de doelstellingen en aanpak van VOLOP Deurne en gaf aan graag mee te willen werken.

Natuurlijk is VOLOP Deurne erg blij met deze ambassadeur. Een mooie partner voor VOLOP om samen mee aan de slag te gaan en vastgoedeigenaren te enthousiasmeren om ook aan te sluiten.