VOLOP Deuren en wethouder Biemans

Een goed contact en een goede samenwerking met de gemeente is voor de activiteiten van VOLOP erg belangrijk. Fijn om te ervaren dat de ambitie, de betrokkenheid en de aanpak van de gemeente Deurne geheel in lijn zijn met de doelstellingen van VOLOP.

Het kennismakingsgesprek met wethouder Marinus Biemans bevestigde dit. Als wethouder en eerste locoburgemeester, houdt Marinus zich bezig met de beleidsterreinen ruimte, economie en kunst & cultuur. Precies deze beleidsterreinen vormen ook het werkveld van VOLOP Deurne. Net als VOLOP Deurne is ook de wethouder voorstander van lokale en creatieve invullingen van leegstaande panden en het verlevendigen van het centrum: eigen mensen en initiatieven uit Deurne een plek geven. Goed om elkaar persoonlijk te leren kennen en vanuit enthousiasme samen te werken aan het gezamenlijke doel: een aantrekkelijk en bruisend Deurne!